ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 48.24

แก็สโซฮอลล์ 95 40.35

แก็สโซฮอลล์ 91 38.88

แก็สโซฮอลล์ อี 20 38.24

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.99

ดีเซล 30.94

EnergyStat.diesel_B7 30.94

ดีเซล บี 20 30.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 42.94

Hover Icon
เปิดรับสมัครช่างโซล่าเซลล์ชุมชน

เปิดรับสมัครช่างโซล่าเซลล์ชุมชน ?? ฟรี ?? ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 ส.ค. 2566

4 สิงหาคม 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 มีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 เทียบกับค่ามาตรฐาน (ไฟฟ้าและ/หรือน้ำมัน)

17 มีนาคม 2566
17
Hover Icon
เทคโนโลยีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ “เทคโนโลยีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก” เป็นตัวช่วยให้ผลผลิตแห้งได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดการปนเปื้อน ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วย

16 มีนาคม 2566
15
Hover Icon
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้กําหนดให้ทุกจังหวัดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ๓ เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

16 มีนาคม 2566
40
Hover Icon
ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดให้ยื่นลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดให้ยื่นลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสร้างบัญชีโครงการ สำหรับยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565
62
Hover Icon
การดำเนินการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชน และอปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ปี2563 ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

3 พฤศจิกายน 2564
63
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยให้บริการประชาชน ใน กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

20 พฤษภาคม 2564
60
Hover Icon
มาดูกัน ! ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร

เทคโนโลยีทางด้านพลังงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ใหม่ๆ รวมทั้ง ’ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า’ ที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นยานพาหนะแห่งอนาคต วันนี้กระทรวงพลังงาน ได้นำข้อมูลบางส่วนระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า กับ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รถยนต์ไฟฟ้า

17 พฤษภาคม 2564
16
ดูทั้งหมด
Hover Icon
“พลังงานร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของทีมสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.)และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ชุด PPE และอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากาก Face shield และถุงมือยาง ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเร่งช่วยเหลือและตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

17 พฤษภาคม 2564
31
Hover Icon
กพช. เดินหน้าเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ

กพช. เดินหน้าเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งได้ทบทวนโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อใช้ในปี 64-68

7 เมษายน 2564
23
Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ประเด็น “พน. โปร่งใส ต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

ปลัดกระทรวงพลังงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ประเด็น “พน. โปร่งใส ต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

2 เมษายน 2564
23
Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม the 2nd Workshop on Smart Energy

การประชุม the 2nd Workshop on Smart Energy จัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าของประเทศญี่ปุ่น หรือ JETRO กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บริษัทด้านการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะของญี่ปุ่นได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะในประเทศไทย

15 มีนาคม 2564
10
Hover Icon
พนันบอลออนไลน์ มาแรงที่สุดต้อง UFABET เท่านั้น

นั่นเอง รับแทงบอล ซึ่งการวางเดิมพันแทงบอลโดยผ่านทาง เว็บแทงบอลออนไลน์ จะทำให้นักเดิมพันเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก และเข้ามาใช้บริการกันอย่างมากมาย ซึ่งเหมาะสำหรับนักเดิมพัน ที่ชอบการวางเดิมพันแทงบอลเป็นชีวิตจิตใจ เพราะสามารถที่จะวางเดิมพันได้ตลอดทุกช่วงเวลา ซึ่งถือว่าดีที่สุดและคุ้มค่าเป็นอย่างมาก สำหรับการเลือกวางเดิมพันโดยเว็บแทงบอลนี้

15 มีนาคม 2564
20
ดูทั้งหมด
Hover Icon
พลังงานจังหวัดสระแก้ว เปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ”โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ”

เปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ”โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ”

17 มีนาคม 2567
3
Hover Icon
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมาหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมาหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน มีนาคม 2567

14 มีนาคม 2567
2
Hover Icon
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมาหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สพจ.สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการพลังงานภายใต้โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมาหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามโครงการสร้างความปลอดภัยประจำปี พ.ศ.2567

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามโครงการสร้างความปลอดภัยประจำปี พ.ศ.2567

7 กุมภาพันธ์ 2567
1
Hover Icon
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565

7 มกราคม 2567
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมัน และหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมัน และหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

24 มกราคม 2567
2
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (วันยุทธหัตถี)

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (วันยุทธหัตถี)

18 มกราคม 2567
4
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่

27 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายศราวุธ แก้ววิเชียร พลังงานจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการอย่างเคร่งครัด

27 ธันวาคม 2566
3
Hover Icon
พลังงานจังหวัดสระแก้ว ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับ ร.ต.ท.จรูญ อาจเอก เพื่อแสดงว่าเป็น พ่อผู้เป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายศราวุธ แก้ววิเชียร พลังงานจังหวัดสระแก้ว ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับ ร.ต.ท.จรูญ อาจเอก เพื่อแสดงว่าเป็น “พ่อผู้เป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงาน โครงการสืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

7 ธันวาคม 2566
3
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายศราวุธ แก้ววิเชียร พลังงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

5 ธันวาคม 2566
1
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน